Panska-kravata.sk

00,00€
Váš košík je prázdny!
Úvod / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok 1

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Meno: Pavol Kotian

Adresa: SNP 99/88, Jalovec 972 31

Tel.č.: +421 904844613

E-mail: info@panska-kravata.sk

Článok 2

Objednávka a uzavretie zmluvy

  1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH a kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa);
  2. Popis a názov objednávaného tovaru podľa katalógu uvedeného na stránke panska-kravata.sk;
  3. Množstvo objednávaného tovaru;
  4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
  5. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov v elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
  6. Po odoslaní elektronickej objednávky bude táto objednávka spracovaná a na vašu e-mailovú adresu bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky.

Článok 3

Storno objednávky

Článok 4

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

a) poskytovanie služby ak sa služba začala plniť so súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty od odstúpenia od zmluvy.
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, alebo tovaru ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu, alebo zvukovo obrazového záznamu umeleckého výkonu, alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia.

Článok 4

Cenové podmienky

Článok 5

Poštovné a balné

1. Dobierka prostredníctvom služby Slovenská pošta = 3 €

 

Článok 6

 

Platobné podmienky

  1. Platba pri objednaní tovaru na dobierku: Kupujúci uhradí plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri preberaní zásielky

 

Článok 7

Dodacie podmienky

Článok 8

Záručné podmienky a reklamácia

Článok 9

Ochrana osobných údajov

Článok 10

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

Článok 11

Záverečné ustanovenia

 

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.11.2015.